Özgün Eğitim Programları

Monte Bia Okulları gücünü her bireyin öğrenme ihtiyaçlarına duyarlı, kişiye özgü öğrenme yaklaşımından ve her öğrenciye kendini gerçekleştirme fırsatı vermesinden almaktadır.

M-Bia DBEP

Düşünme Becerileri Eğitim Programı

Monte Bia Okulları olarak ana ilkelerimizden biri de öğrenme sürecine bilimsel yaklaşıp öğrencilerimizin bilişsel becerilerini geliştirerek öğrenme performanslarını yükseltmektir. Bu nedenle okulumuzda öğretim modelimizin önemli bir parçasını düşünme becerileri oluşturur.

M-Bia MAP

Yabancı Dil Eğitim Programı

MAP (Monte Bia Acquisition Program) kültürler arası iletişimsel yeterlilikler, proje temelli öğrenme ve öğrenen özerkliği üzerine inşa edilmiştir. Genel iletişimsel beceriler, akademik beceriler ve profesyonel beceriler yabancı dil programımızla öğrencilerimize kademeli olarak sunulur.

M-Bia DBP

Doğa ve Çevre ile Uyum Programı

Okulumuzda çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle daha yeşil yaşam için dünyanın sesine kulak veriyor, okullarımızda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle iklim krizi ve çevre kirliliği konularında farkındalık çalışmaları yürütüyoruz.

M-Bia TİP

Teknoloji ve İnovasyon Becerileri Eğitim Programı

Monte Bia Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer alır. Amacımız, öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye kolaylıkla adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olmalarını sağlamaktır.

M-Bia YDP

Yetenek Destek Programı

Monte Bia Okulları’nda öğrencilerin ilgi ve yetenekleri keşfedilip, sahip oldukları bu becerileri doğrultusunda en uygun yetenek alanlarında eğitim görmelerine olanak sağlanır. Öğrencilerimiz, okul öncesinden itibaren her yıl yetenek izleme sürecine alınarak ihtiyaçları doğrultusunda yetenek geliştirme çalışmalarına dahil edilir.

M-Bia SODEP

Sosyal-Duygusal Beceriler Eğitim Programı

Akademisyenler eşliğinde okulumuz psikolojik danışma ve rehberlik birimimiz tarafından önleyici bir yaklaşımla geliştirilen bu programın temel amacı olumlu bir okul kültürü geliştirme, öğrencilerimizin sosyo-duygusal gelişimlerini ve iyi olma hallerini desteklemektir.