İlkokul

ÖZGÜN AKADEMİK PROGRAM

Monte Bia Okulları ilkokulu eğitim modeli, “Yapılandırmacı Yaklaşım” dan hareketle “kavram, beceri, değer ve davranış” ögelerine dayanmaktadır. İlkokulumuz, okul öncesi dönemde kazanılan becerileri temel alan akademik gelişimi kesintisiz biçimde sürdürürken çok yönlü bireyler yetiştirmeyi amaçlayan “M-Bia Özgün Akademik Program” eğitim sistemi ile geleceğe iz bırakacak çocuklar yetiştirir.

Uyguladığımız M-Bia özgün eğitim programı, öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını dikkate alarak tasarlanmış ve temelinde farklılaştırılmış öğretime yer verilmiştir. Farklılaştırılmış öğretim süreçleri “Çocuk Merkezli Ölçme Değerlendirme”, “Çoklu Zekâ” ve “Öğrenme Stilleri” teorileriyle desteklenmiştir.

Monte Bia Okulları olarak öğrencilerimizi; düşünen, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, riski göze alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, 21. yüzyıl bireyleri olarak yetiştirmek hedefindeyiz.

Okulumuz için “başarı” ; öğrencilerimizin matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve dil becerileri alanlarındaki akademik gelişimlerinin yanı sıra; estetik duygular kazandıkları sanat; fiziksel, sosyal beceriler elde ettikleri spor alanlarında da yeterlilik sahibi olabilmeleri anlamına gelir.

​Monte Bia Okullarında ilkokul, öğrencilerin yabancı bir dilde okuma, anlama, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştiği, kendilerini günlük yaşamda temel düzeyde yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri için gerekli yapı ve becerileri edindikleri bir süreçtir. Derslerimiz tema bazlı eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim, araştırma tekniklerine dayalı olarak ve öğrencilerin öğrenme stillerine göre farklılaştırılmış olarak planlanmaktadır. Disiplinler arası çalışmalarla öğrenci için ilişkilendirilmiş ve anlamlı bir edinim süreci yürütülür.