Ortaokul

21. YÜZYIL BECERİLERİNİ KAZANMIŞ GELECEĞE HAZIR NESİLLER

Monte Bia Okulları ortaokul eğitim sistemi, öğrencilerin okul öncesinden başlayarak yaşam ve düşünme becerilerine sahip, 21. yüzyıl becerilerini kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Monte Bia Okulları ortaokul programı lise eğitimi için temel oluşturmaktadır.

Monte Bia Okullarında öğrencilerin dili etkin biçimde öğrenmeleri, etkili kullanmaları ve bilgiyi yapılandırmaları; matematiksel temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri anlamaları beklenmektedir.

Öğrencilerin edindikleri yeterlilik ve becerileri günlük yaşamda kullanabilmeleri, karşılaştıkları durumlara uyarlayabilmeleri sağlanmaktadır.

Uygulanan Özgün Eğitim Programı kapsamında, edinilen bilgi ve becerilerle girişimci, sorumluluk alabilen, sorgulayan, eleştiren ve yorumlayan, millî değerlere duyarlı bireyler olarak hayata atılmaları beklenmektedir.