YETENEĞİN GÜCÜ İLE

BİLGİ VADİSİNİN
BEYAZ DAĞI YÜKSELİYOR!

Her çocuğun yeteneklerini keşfediyor, kariyer başarılarına dönüştürüyoruz.

OKUL ÖNCESİ

İlkokul ile bütünleştirilmiş, çift dil olanağıyla sunulan açık fikirliliği önemseyen programımızda, öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmanın farklı yollarını deneyimlerler.

İLKOKUL

Özgün İlkokul Programı ile öğrencilerimizin matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, anadil ve yabancı dil becerileri gibi akademik ders gelişimlerinin yanı sıra; estetik duygular kazandıkları sanat; fiziksel, sosyal beceriler elde ettikleri spor alanlarında da yeterlilik sahibi geleceğe iz bırakacak çocuklar yetiştirir.

ORTAOKUL

Uygulanan Ortaokul Eğitim Programı kapsamında, edinilen bilgi ve becerilerle birlikte girişimci, sorumluluk alabilen, sorgulayan, eleştiren ve yorumlayan, millî değerlere bağlı ve duyarlı bireyler olarak hayata atılmaları beklenmektedir.

LİSE

Lise Eğitim Sistemi ile öğrencileri, geleceğe hazırlayacak akademik yeterlilikle beraber birlikte yaşam becerilerini kazandırarak kendileri için doğru mesleğe adım atacakları önemli becerileri vermek hedeflenmektedir.

YABANCI DİL

Monte Bia MAP modelimiz ile akademik danışmanlarımızın desteğiyle uyguladığımız yabancı dil programımızla dünyayı anlayan, dünya ile iletişim kurabilen ve farklı kültürlere duyarlı bireyler yetiştiriyoruz. Dilin kurallarını ezberlemektense dili doğal ortamında iletişimsel anlamda kullanmanın önemine inanıyoruz.

Neden Monte Bia ?

Monte Bia Okullarında eğitim ve öğretim, sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur.

Etkili yaklaşım ve yöntemlerle yabancı dil öğretiyor, dünya vatandaşı yetiştiriyoruz.

Yetenekleri keşfediyor, destekliyoruz ve geliştiriyoruz.

Güçlü ölçme değerlendirme sistemimiz ile akademik başarıyı sürekli takip ediyor, ailelere düzenli bilgi aktarımı yapıyoruz.

Akademik kadromuzun mesleki gelişimini önemsiyor, düzenli olarak mesleki gelişim eğitim imkanları sunuyoruz.

Kişilik değerleri güçlü, kendi hayatının lideri olan, etkili iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alıyor, öğrenme ihtiyaçlarına uygun destekler sağlıyoruz.

Teknoloji ve doğanın birlikteliğine inanıyor; bu bilinçle birey yetiştiriyoruz.

Güçlü rehberlik sistemimiz ile davranış ve uyum durumlarını sürekli takip ediyor, velilerimizi düzenli olarak bilgilendiriyoruz.

"En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur."
"Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir. "
"Okul genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete muhabbeti, şeref-i istiklâli öğretir."
"Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. "
"Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır."

Özgün Eğitim Programları

Monte Bia Okulları gücünü her bireyin öğrenme ihtiyaçlarına duyarlı, kişiye özgü öğrenme yaklaşımından ve her öğrenciye kendini gerçekleştirme fırsatı vermesinden almaktadır.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

ya da
Mail Lİstemize Kaydolun