Yabancı Dil

MAP (Monte Bia Acquisition Program)

Yabancı dil öğretim ve öğrenim standartları, Avrupa Diller için Ortak Başvuru Metni’ne göre belirlenmiştir. Program içerikleri, kaynakları, eğitim programı ve diğer tüm bileşenler bu program çerçevesinde tasarlanmıştır.

İkinci sütun, proje temelli öğrenme yaklaşımıdır. Öğrencilerin pasif bir rolden ziyade, uygulamalı iş birliği içinde üreterek öğrendikleri bir öğrenme ekolojisi sunulmaktadır.

Üçüncü sütun kültürlerarası iletişimsel yeterliliklerdir. Sadece yabancı dil öğretmenin ötesinde öğrencilerimizin dünya vatandaşı olabilmeleri için küresel kültürün temelleri de öğretilmektedir. Bu sayede çift dilli ve kültürlü bireyler yetiştirilmektedir.

MAP programının ana çıktısı olan dördüncü sütun, öğrencilerimizin kendi kendilerine öğrenme becerilerini geliştirebilmeleri için yapılan çalışmalara dairdir. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmek, İngilizce becerilerini pekiştirmek için ne tür pedagojik tercihler yapmaları gerektiği öğretilmektedir.

Tüm bu süreç, ilk, ortaokul ve lise mezuniyetlerinde, TOEFL sınavları verileriyle öğrencilerin İngilizce düzeyleri uluslararası bir sınav sertifikasıyla velilerimiz ile paylaşılmaktadır.