Lise

GELECEĞE İZ BIRAKACAK ÖĞRENCİLER

Monte Bia Okullarında lise, öğrencilerin kendilerini tanıyarak yaşamlarına yön verdikleri, yükseköğretim tercihlerini şekillendirdikleri, doğru mesleğe adım attıkları önemli bir dönemdir. Monte Bia Okulları Lise Eğitim Sistemi ile öğrencilerin, geleceğe hazırlayacak akademik yeterliliklerle birlikte yaşam ve düşünme becerilerini kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu dönemde öğrencilerimizin yetenek ve becerilerinin ortaya çıkması hedeflenmekte; onlara danışmanlık, sınavlara hazırlık ve yurt dışına hazırlık gibi birçok alanda destek olunmaktadır. Öğrencilerimizin kariyer hedefleri doğrultusunda yönlendirilmeleri ve doğru tercihler yapabilmeleri için kapsamlı rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca, akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerini de destekleyici etkinlikler, kulüpler ve atölyeler aracılığıyla geniş bir sosyal ortam sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, liderlik becerilerini geliştirme fırsatı bulacakları proje tabanlı öğrenme ortamlarında aktif olarak yer alırken, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi de öğrenmektedirler.

Monte Bia Okulları’nın lise eğitim sistemi, öğrencilerimizin akademik ve kişisel potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla sürekli olarak güncellenmektedir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin rehberliğinde araştırma yapma, eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Aynı zamanda, teknoloji ve dijital okuryazarlık alanında da donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için uygun eğitim imkanları sunulmaktadır.

Monte Bia Okulları Lise Eğitim Sistemi, öğrencilerimizin güçlü bir akademik temel oluşturmasını ve gelecekte karşılaşacakları zorluklarla başa çıkabilecekleri donanımlara sahip olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu dönemde öğrencilerimiz, kendilerini keşfetme, ilgi alanlarını belirleme ve hedeflerine ulaşma konusunda desteklenirken, aynı zamanda birlikte çalışma, liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirmek için çeşitli projeler ve etkinliklerde yer alma fırsatı elde etmektedir