Rehberlik Hizmetleri

Öğrenci Tanıma, Oryantasyon, Gelişim Takip, Sosyal & Duygusal Beceriler

Öğrenci Tanıma Programı

Öğrenci Tanıma Programı kapsamında çocuğun genel zihinsel kapasitesi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik, öğrenme güçlüğü, öfke ve saldırganlık davranışları ile ilgili risk analizleri yapılmaktadır.

Oryantasyon Programı

Oryantasyon Programı, çocuğun okulun fiziki, sosyal ve akademik ortamına bilişsel, sosyal ve duygusal olarak uyumunu sağlaması ile ilgili faaliyetleri içermektedir.

Gelişim Takip Programı

Gelişim Takip Programı kapsamında 36-72 ay çocukların hareket gelişimi, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim ve özbakım becerileri gelişimi ile ilgili veriye dayalı takipler yapılmaktadır.

Davranış Yönetme Programı

Davranış Yönetme Programı, çocuğun kendini ve çevresini olumsuz etkileyen davranışları ile ilgili izleme, önleme ve iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Sosyal-Duygusal Beceriler Programı

Sosyal-Duygusal Beceriler Programı, çocuğun iletişim, duygusal zekâ becerileri, sosyal uyum, öfke ve çatışma çözme, liderlik becerileri ile ilgili geliştirici ve destekleyici çalışmaları içermektedir.

Yetenek Takip Programı

Yetenek Takip Programı, çocuğun baskın yetenek alanlarının tespit edilmesi, yetenek kulüplerine yönlendirilmesi ve yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri içermektedir.

Kariyer ve Yönlendirme Programı

Kariyer ve Yönlendirme Programı kapsamında çocuğun kişisel özelliklerinin tespit edilmesi; üniversiteler, bugünün ve geleceğin meslek alanları ile ilgili bilgilendirilme, kariyer/öz geçmiş dosyasının hazırlanması ve profesyonel yaşam becerilerinin kazandırılması ile ilgili çalışmalar yer almaktadır.