Okul Öncesi

EÇEP-ÖZGÜNLEŞTİRİLMİŞ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMI

Monte Bia Okulları okul öncesi dönemde, beş temel gelişim alanına yönelik çift dilli eklektik bir program uygulanmaktadır.

Öğreneni, öğrenmeyi, sorgulamayı, farklılıklara saygıyı, açık fikirliliği önemseyen programımızda, öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmanın farklı yollarını deneyimlerler.

Öğrendiklerini uygulayabilecekleri etkinliklerle zenginleşen ve bireysel özellikleri gözeterek farklılaşan okul öncesi programımız içerisinde öğrencilerimiz, bildiklerini yaşam becerisine dönüştürme imkânı bulmaktadır.​

EÇEP-Özgünleştirilmiş Erken Çocukluk Eğitim Programı; ilkokul ile bütünleştirilmiş, ilkokula temel niteliği taşıyan öğrenme ve becerilerini içermektedir.

Çift dil olanağıyla sunulan okul öncesi programımızda öğrencilerimiz; programda ve gündelik yaşam içerisinde dille iç içe olmakta, hedef dille ilgili olumlu bir yaklaşım edinmektedir.

Öğrencilerimiz, hayatlarının en değerli yıllarında karşılaştıkları sosyal duygusal öğrenme programı ile öz güven ve öz saygı gibi hedeflenen temel becerilerle kişilik gelişimleri için en önemli adımları atma imkânı bulmaktadır.​

Hayattaki başarı, akademik becerilerin yanında sosyal-duygusal becerilerin gelişmiş olmasına da bağlıdır. Özgüven ve özsaygıya sahip olma, iletişim kurma, problem çözme, duygularını yönetme gibi bir dizi önemli becerinin kazandırılmasını hedefleyen “Sosyal-Duygusal Beceriler Programı”, öğrencilerimizin geleceğe daha güvenli bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktadır.